eBediyetekadar Yayınevi

YAYINCI – YAZAR SÖZLEŞMESİ

YAZARIN ADI :

ESERİN ADI :

TARİH :

1.TARAFLAR

1.1 İşbu sözleşme, ESER’in üreticisi olan …………. Adresinde ikamet eden yazar ( “YAZAR” ) ile Davutpaşa Medrese sokak no 27 kat 2 Cerrahpaşa / Fatih / İstanbul adresinde faaliyetini sürdürmekte olan " eBediyetekadar Yayınevi " arasında yapılmaktadır.

1.2 İşbu sözleşme telif hakkı yazara ait olan çalışmanın (“ESER’in” ) esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. ESER ile daha sonra kitap hâline getirilecek olan ürün, yayınlanmamış ve/veya yayınlanmış olan dosya kastedilmektedir.

2. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ


2.1 " eBediyetekadar Yayınevi " ile YAZAR arasında yapılan bu sözleşme, yayımlanması istenen her eserle ilgili olarak yeniden imzalanacak ve bir ( 1 ) yıl süreyle geçerli olacaktır. Sözleşmenin 1 yıl sonrasında devam edebilmesi için iki tarafın da yazılı onayı gerekmektedir.

3. YAYINLAMA HAKKI

3.1 İşbu sözleşme ile birlikte YAZAR, yazmış, düzenlemiş ya da çevirmiş olduğu ESER’in dağıtım, satış ve tanıtım haklarını " eBediyetekadar Yayınevi'ne " vermiş bulunmaktadır. " eBediyetekadar Yayınevi " , YAZAR’ın ESER’iyle ilgili kısa alıntılar yapmaya, kendi internet sitesinde ve/veya anlaşmalı olduğu internet sitelerinde, dergi, televizyon ve gazetelerde, ESER’i uygun bulduğu şekilde tanıtma yetkisine sahip bulunmaktadır.

3.2 " eBediyetekadar Yayınevi " ; ESER'in gerekli çalışmalarını tamamladıktan sonra YAZAR'a bir numune baskı verecek, YAZAR numune baskıyı incelerken kapakta ve iç sayfalarda değişiklik talep ederse bu değişiklikler yapılacak, değişiklik istenmemesi durumunda, YAZAR'IN onay vermesiyle birlikte ESER baskıya verilecektir.

3.3 " eBediyetekadar Yayınevi " , yayınlanan kitabın ilk baskısı tükendiği takdirde, yazarın kitabının ikinci baskısını ve aynı kitabın sonraki baskılarını, ilk baskı ücretinin yarısı kadar masraf talep ederek yayınlayacaktır. " eBediyetekadar Yayınevi " ilk baskısı tükenen kitap; Bir önceki baskı kaç adet basıldıysa diğer ikinci baskıda da aynı sayıda baskı yapacaktır..

3.4 " eBediyetekadar Yayınevi " ; daha önce kitabını yayınladığı yazarların, yeni çalışmalarını liste fiyatı üzerinden iskonto ………………   yaparak yayınlayacaktır.

4. YAYINLAMA ZAMANI


4.1 " eBediyetekadar Yayınevi " , başvurunun yapılması ve YAZAR’ın ESER’iyle ilgili tüm ödemeleri ve belgeleri kendisine ulaştırmasının ardından en geç doksan gün içerisinde ESER’i yayınlamak zorunluluğundadır. Ödemelerin yapılmasının ve gerekli belgelerin kendisine ulaştırılmasının ardından " eBediyetekadar Yayınevi " doksan gün içerisinde yayınlamadığı kitaplarla ilgili aldığı tüm ödemeleri YAZAR’ın talep etmesi durumunda eksiksiz olarak YAZAR’a iade etmek durumundadır.

5. KİTABIN FORMATI


5.1 " eBediyetekadar Yayınevi " , ESER’i kitap şeklinde, kitap kâğıdına basarak yayınlayacaktır. " eBediyetekadar Yayınevi " , ESER’in kapak tasarımını, forma ve ciltlenmesini yapmaya, baskı tekniğini ve baskı malzemelerini belirlemeye, söz konusu tasarım ve düzenlemelerle bağlantılı olarak her türlü görsel malzeme kullanmaya, ESER’in kapak tasarımında her türlü fotoğraf ve çizimden yararlanma hakkına sahip bulunmaktadır.

6.ESERİN TASLAK HÂLİ


6.1 " eBediyetekadar Yayınevi " , baskı için matbaaya gönderilmeden önce YAZAR’a, ESER’in son şeklinin ortaya çıktığı, kâğıt çıkışı veya PDF formatında örnek bir ilk çalışma taslağı sunacak, ESER, ancak YAZAR’ın taslağı onaylaması sonrasında baskı için matbaaya gönderilecektir. YAZAR, ilk taslak çalışması üzerinde değişiklikler yapma hakkına sahip olacak ve ESER üzerinde gerekli gördüğü yerlerde düzeltmeler yapılmasını " eBediyetekadar Yayınevi "nden   talep edebilecektir.

6.2 " eBediyetekadar Yayınevi " ; YAZAR'ın talep ettiği düzeltmeler için hiçbir ek ödeme talep etmeyecektir.


6.3 " eBediyetekadar Yayınevi " hazırlanan taslakları gönderdikten sonra YAZAR’ın onay vermesiyle birlikte YAZAR’ın gözünden kaçan küçük hatalardan ve yanlışlıklardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

6.4 YAZAR, " eBediyetekadar Yayınevi " tarafından kendisine ulaştırılan taslağı dilediği zaman zarfı içerisinde inceleme hakkına sahiptir. YAZAR'ın çalışmayı geç incelemesi durumunda, inceleme süreci kitabın yayınlanma sürecine eklenecektir.

7. DAĞITIM VE SATIŞ


7.1 " eBediyetekadar Yayınevi " kitabın dağıtım ve satışını üstlenmekle birlikte, kitabın istenildiği satış oranlarını yakalayamamasından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

7.2 " eBediyetekadar Yayınevi " , dağıtım sonrasında iade olan kitaplar üzerinde oluşabilecek hasarlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

7.3 " eBediyetekadar Yayınevi " , talep edilmesi durumunda yayınlanan kitaptan, yazar ne kadar isterse o kadar kitabı kargo masrafları YAZAR’a ait olmak üzere YAZAR’ına göndermek zorunluluğundadır.

8. TELİF HAKLARI


8.1 " eBediyetekadar Yayınevi " , eserin korunması ve itibar görmesi amacıyla YAZAR’ın talep etmesi durumunda kitapların üzerine “eBediyetekadar Yayınevi” ibaresi koyabilir, bununla birlikte gerçekte kitabın tüm hakları " eBediyetekadar Yayınevi "ne değil YAZAR’a ait olacaktır.

8.2 " eBediyetekadar Yayınevi " ; YAYINCILAR BİRLİĞİ'nden aldığı, bandrol ve ISBN ile ilgili resmi evrakların fotokopisini "aslı gibidir" ibaresi ile YAZAR'a teslim etmek yükümlülüğündedir.

9. KOMİSYON

9.1 " eBediyetekadar Yayınevi " , yayınlanan kitabın gelirinin %75 ini yazarına bırakmaktadır. ESER yayınlandıktan altı ay sonra satışı gerçekleştirilen kitaplara bakılarak YAZAR’a ödeme nakit olarak yapılacaktır. Satış devam ettiği takdirde ikinci altı ayın sonunda ödeme yine aynı şekilde nakit olarak gerçekleştirilecektir. Ödeme kitapların KDV’siz fiyatından,,,,,,,,,,, ? oranında iskonto yapılarak hesaplanır.

10. YAZARIN SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETME HAKKI


10.1 YAZAR ile " eBediyetekadar Yayınevi " arasında hazırlanan sözleşmeyi iptal etmek için YAZAR en az otuz ( 30 ) gün öncesinden " eBediyetekadar Yayınevi "ne gerekçeli kararını bildirerek yazılı olarak başvuru yapmak zorunluluğundadır.

10.2 Sözleşmenin iptali ile birlikte " eBediyetekadar Yayınevi " satış ve tanıtım amaçlı olarak elinde bulundurduğu tüm kitapları, kargo ücreti YAZAR’a ait olmak şartıyla iade edecektir.

10.3 Sözleşmenin iptal edilmesi durumunda " eBediyetekadar Yayınevi " , YAZAR’a yayınlanan kitaplar için hiçbir geri ödeme yapmayacak, yalnızca elinde bulundurduğu bilgi ve belgeleri iade edecektir.

11. YAYINCININ YAYINI DURDURMA HAKLARI


11.1 " eBediyetekadar Yayınevi " , yasal sorunlarla karşılaşabileceği bir çalışma olduğu anlaşıldığı takdirde, yayını durdurma ve kitabı basmama hakkına sahiptir. Böyle bir durumda " eBediyetekadar Yayınevi " , YAZAR’a aldığı ödemelerin tamamını eksiksiz olarak iade edecektir. Kitap basım aşamasından önce ,yazarın eserinden kaynaklanan yasal bir engelle karşılaşıldığında , yazarın yayınevine ödediği ücret iade edilir. Aynı yasal engel kitap basım aşamasından sonra ortaya çıkarsa yazara hiçbir ödeme iade edilmez.


11.2 " eBediyetekadar Yayınevi " , YAZAR’dan ESER’le ilgili yaşam öyküsü, kapak yazısı vb. bilgileri talep edebilir. Bu bilgilerin verilmemesi " eBediyetekadar Yayınevi " ESER’i yayınlanmaması için gerekçe sayılabilir.

12. YAYINCININ KAPANMASI YA DA İFLASI

12.1 " eBediyetekadar Yayınevi " herhangi bir nedenden dolayı faaliyetlerini devam ettiremeyecek duruma gelirse, yapılan tüm çalışmalar ve kitap basılmadığı takdirde alınan ödemeler YAZAR’a eksiksiz olarak iade edilecektir.

13. YAZAR TAAHÜTLERİ


13.1 YAZAR, " eBediyetekadar Yayınevi " ’na ESER’in gerçek sahibi olduğunu ya da yasal haklarını elinde bulundurduğunu garanti etmektedir.

13.2 YAZAR, " eBediyetekadar Yayınevi " ’na ürün içerisinde bulundurduğu her türlü grafik, illüstrasyon ve görsel çalışmalarının kendisine ait olduğunu garanti etmektedir.

13.3 YAZAR" eBediyetekadar Yayınevi " ’ne ESER’in içerisinde üçüncü şahısların kişilik haklarını zedeleyici ifadelerin yer almadığını garanti etmektedir.

13.4 YAZAR, çalışmaların kendisine ait olmaması durumunda bu çalışmaların haklarını aldığını gösteren yazılı izni " eBediyetekadar Yayınevi " ’ne belge aktarmaları sırasında ulaştırmak zorunluluğundadır.

14. TAZMİNAT HÂLLERİ

14.1 YAZAR, sözleşmede belirtilen hususlara bütünüyle bağlıdır, " eBediyetekadar Yayınevi " ’nın sorumluluğu altında gerçekleştirilen üretim aşaması dışında oluşacak aksaklıklardan dolayı YAZAR, " eBediyetekadar Yayınevi " ’ndan, " eBediyetekadar Yayınevi " ’nın anlaşmalı olduğu kişi ya da kuruluşlardan hiçbir şekilde tazminat talep edemeyecektir.

14.2 ESER’den zarar edilmesi, dağıtılamaması, satılamaması nedeniyle YAZAR’ın " eBediyetekadar Yayınevi " ’ndan hiçbir talebi olmayacaktır.

14.3 ESER’le ilgili yasal sorunların ortaya çıkması durumunda, üçüncü kişiler tarafından tazminat talep edildiği takdirde tüm avukat tutma ve mahkeme masrafları YAZAR’a ait olacaktır. Üçüncü kişilere ödenecek tazminatlardan sadece yazar sorumludur.

14.4 " eBediyetekadar Yayınevi " bu gibi durumlarda elindeki belgeleri mahkemeye eksiksiz olarak sunmak dışında hiçbir sorumluluk yüklenmeyecektir.

KİTABIN ADI:

YAZARIN ADI:

KİTABIN SAYFA SAYISI:

ÜRETİLECEK ADET:

KİTABIN EBATLARI:

TASARIMDA KULLANICAK FONT VE PUNTO: TİMES NEW ROMAN - 12

TOPLAM FİYAT:

ÖDEME ŞEKLİ:

SATIŞA ÇIKACAK OLAN KİTABININ BELİRLENEN FİYATI:

YAZARIN ADI VE SOYADI:

YAZARIN T.C. KİMLİK NO:

YAZARIN DOĞUM TARİHİ:

YAZARIN İMZASI :

İMZA TARİHİ

YAZARIN ADRESİ:

YAZARIN TELEFON NUMARALARI:

YAZARIN E-POSTA ADRESİ:

YAYINCININ ADI VE SOYADI

YAYINCININ ŞİRKET ÜNVANI

YAYINCININ İMZASI VE KAŞESİ